Ochrana
osobních údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů


Ve Webmium nám jde o ochranu vašeho soukromí a zabezpečení vašich osobních údajů. Řídíme se všemi platnými zákony o ochraně soukromí a předpisy pro zabezpečení osobních údajů. To, jaké informace shromažďujeme a jak s nimi nakládáme, je popsáno níže. Tyto zásady platí pro všechny Služby Webmium. Službu Webmium poskytuje firma nexum Trilog a.s. a její dceřiná společnost Webmium LLC (dále jen "Provozovatel").

V případě, že budete mít jakékoliv otázky týkající se tohoto Prohlášení, obraťte se na nás nebo napište přímo na adresu Provozovatele: Nexum Trilog a.s., Budějovická 778/3a, 140 00 Praha 4 - Michle, IČ: 25148109.

Provozovatel shromažďuje, zpracovává a využívá osobní údaje uživatele bez dalšího potřebného souhlasu, pouze pokud je to nezbytné k vypracování, naplnění a vyúčtování smlouvy.

Webmium představuje Služby Provozovatele pro vytváření webových stránek a hosting na adrese WEBMIUM.COM spolu s přímo připojenými doménami, nástroji, službami a aplikacemi provozovanými Provozovatelem (dále jen "Webmium" nebo "Služby"). Dále pro vytváření eshopových řešení a dalších marketingových služeb objednaných klientem.

V tomto "Prohlášení o ochraně osobních údajů" uvádíme, jaké informace o našich uživatelích budeme shromažďovat a jak je budeme používat. Využíváním nebo přístupem k našim Službám vyjadřujete svůj souhlas s postupy uvedenými v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů. (Termíny s velkými počátečními písmeny, které zde nejsou definovány, mají význam uvedený v Podmínkách poskytování služeb).

Jaké informace Provozovatel shromažďuje?
Provozovatel shromažďuje a uchovává tři druhy informací o uživatelích, a to v souladu s tímto Prohlášením o ochraně osobních údajů:

Informace, které nám uživatelé poskytnou:
Jedná se o informace poskytnuté dobrovolně při zakládání účtu na Webmium nebo při využívání Služeb, jako je vaše jméno, datum narození, bydliště, telefonní číslo a e-mailová adresa, kterou uvedete při registraci, zveřejněný Obsah či platební údaje poskytnuté v případě nákupu. Připomínáme, že když se zaregistrujete na Webmium nebo zveřejníte nějaký Obsah, vaše informace pro nás nejsou anonymní.

Informace, které shromažďujeme, když využíváte Služby Webmium:
Registrujeme aktivity, které na Webmium provádíte, jako je přidávání aplikací nebo zveřejňování Obsahu. V případě vašeho přístupu k našim Službám můžeme také shromažďovat informace o způsobu vašeho přístupu (jako jsou hardwarové nebo softwarové atributy), lokalitě, IP adrese a stránkách, které jste navštívili. Kromě toho můžeme uchovávat některé informace o vašem vyhledávači pomocí "cookies". (Více informací o cookies je uvedeno v části Co jsou to cookies?)

Informace, které získáváme od třetích stran:
Nejsme vlastníky ani provozovateli aplikací jiných osob, webových stránek uživatelů Webmium ani dalších nabízených služeb, které můžete při používání Webmium používat nebo s nimi pracovat (vše dále jen jako aplikace podporované nástrojem Webmium, webové stránky a služby Webmium).

Proč Provozovatel shromažďuje informace o uživateli?
Provozovatel shromažďuje informace, aby byl zajištěn bezpečný, funkční a požadavkům uživatele přizpůsobený provoz. Díky těmto informacím můžeme lépe upravit náš obsah tak, aby vyhovoval potřebám uživatelů a abychom mohli získat přesnější demografické údaje o návštěvnících našich stránek. Provozovatel může využít některé tyto informace k vašemu kontaktování, přizpůsobení obsahu a druhu reklamy, o který se zajímáte, zlepšení našich služeb, provádění průzkumu a poskytování anonymních výkazů klientům. Vaše identifikovatelné osobní údaje shromažďujeme pouze proto, že nám je dobrovolně poskytnete, abyste mohli využívat určité Služby.

Jakým způsobem se ve Službě Webmium s informacemi zachází?
Tím, že se stanete Uživatelem Služby Webmium, bude mít Provozovatel a jeho oprávnění zástupci či správci přístup k Obsahu a informacím, které při registraci (včetně vaší e-mailové adresy) a další práci se Službou Webmium sami poskytnete

Když na webových stránkách nebo jiných službách, které si vytvoříte při použití Služby Webmium, zveřejníte určité informace, pak k těmto veřejně dostupným údajům může mít na internetu přístup kdokoliv, a to včetně vyhledávačů jiných osob, které mohou takové informace indexovat, ukládat do mezipaměti nebo uchovávat.

Pokud narazíte na aplikaci, webové stránky vytvořené při použití Služby Webmium, které porušují naše pravidla, je potřeba nám tuto skutečnost oznámit a my si vyhrazujeme právo jednat v této věci podle vlastního uvážení bez toho, aby z toho pro nás vyplývala jakákoliv povinnost nebo závazek.

Co jsou to cookies?
Webmium může do souborů vašeho prohlížeče umístit textový soubor zvaný "cookie". Účelem těchto cookies je usnadňovat použití Webmium, správně nastavit reklamu a chránit vás i nástroj Webmium. Cookies mohou být například použita po uložení nebo "zapamatování" údajů o vašem přihlášení (nikoliv však vašeho hesla), abyste se nemuseli ručně přihlašovat vždy, když stránky navštívíte. Cookies můžete odstranit nebo zablokovat pomocí nastavení vašeho vyhledávače, což ovšem může omezit možnosti využívat některé z našich Služeb.

Prostřednictvím našich Služeb mohu cookies využívat i naši inzerenti nebo partneři. Více informací naleznete v části "Reklama a odkazy třetích stran".

Google Analytics a Google Adwords
Webmium může využívat Google Analytics a Google Adwords, analytickou a reklamní službu poskytovanou společností Google, Inc. ("Google"). Služby využívají "cookies", což jsou textové soubory vložené do vašeho počítače, které umožňují webovým stránkám analyzovat to, jak uživatelé stránky využívají. Informace o tom, jak webové stránky využíváte (včetně vaší IP adresy), které budou prostřednictvím cookies získány, Google odešle a uloží na servery v USA. Google bude tyto informace využívat pro vyhodnocení toho, jak webové stránky používáte, vypracovávání zpráv o aktivitě stránek pro provozovatele webových stránek a poskytování dalších služeb týkajících se aktivity webových stránek a využití internetu. Google může také tyto informace předat třetím stranám, pokud to vyžaduje zákon, nebo pokud tyto třetí strany provádějí zpracování těchto údajů pro společnost Google. Google neprovede spojení vaší IP adresy s jinými údaji, které má Google k dispozici. Použití cookies můžete zakázat pomocí příslušného nastavení ve vašem vyhledávači, ovšem připomínáme, že v tomto případě pak zřejmě nebudete moci využívat všechny funkce těchto webových stránek. Použitím těchto webových stránek souhlasíte s tím, že Google může zpracovávat vaše osobní údaje tím způsobem a pro ty účely, jak je to popsáno výše.Naše stránky webmium.cz a nexum.cz využívají tyto analytické nástroje jako i službu Sklik a propagaci na Facebooku.

Služby třetích stran: Provozovatel internetových stránek nebo eshopů může na stránkách využívat služby třetích stran například k podpoře svého marketingu nebo vyhodnocování webu. Za tyto služby nenese Webmium žádnou odpovědnost a jejich implementace je na základě rozhodnutí provozovatele nebo objednáním těchto služeb. Tyto služby může představovat například Google Adwords, Google Analytics, Facebook, Sklik a další nástroje jejichž celkový výčet není možné kompletně vypsat, a to z důvodu neustále se rozvíjejícího internetového trhu. Provozovatel i návštěvník musí mít na vědomí, že následně do těchto systémů budou odesílány informace, které jednotlivé služby potřebují ke svému provozu.

Reklama a odkazy třetích stran.
V rámci zveřejňování reklam na Webmium může třetí strana jako inzerent umístit do vašeho vyhledávače jedinečné cookies. Kromě toho mohou některé odkazy na Webmium vést na webové stránky Webmium provozované jinými společnostmi. I když mohou být tyto webové stránky Webmium a reklamy označeny také naším názvem nebo logem, my je neprovozujeme ani nespravujeme. My tyto cookies nekontrolujeme a uživatelé Služeb Webmium se musí sami seznámit se zajištěním ochrany osobních údajů na straně inzerenta a zjistit si informace o tom, jak tyto cookies využívá. Webmium nenese odpovědnost za webové stránky Webmium napojené na naše stránky, které jsou provozovány třetími stranami. Reklama zveřejňovaná na webových stránkách Webmium, nástroji Webmium a hostovaných stránkách Webmium může pocházet od Google Ad Manager, DoubleClick nebo jiných reklamních partnerů. Na základě informací o vašich návštěvách těchto stránek, jako je počet zobrazení určité reklamy (ovšem bez vašeho jména, adresy a dalších osobních informací), vám budou směrovány další reklamní nabídky.

Jaké je zabezpečení informací uživatele?
Webmium využívá odpovídající fyzická, elektronická a procedurální opatření pro zajištění identifikovatelných osobních informací v našem vlastnictví proti ztrátě, zcizení a neoprávněnému použití, zveřejnění nebo úpravě. Přístup k vašim osobním informacím mohou mít pouze zaměstnanci, kteří tyto informace potřebují k zajištění podpory, produktů nebo služeb, které jsou vám poskytovány nebo k plnění své funkce v rámci naší organizace.

Ačkoli jsme vypracovali a udržujeme postupy pro zabezpečení vašich identifikovatelných osobních údajů, upozorňujeme, že žádné zabezpečení není dokonalé ani nepřekonatelné. Nemůžeme nijak ovlivnit jednání ostatních uživatelů, kterým budete poskytovat své informace. Nemůžeme zaručit, že s vašimi informacemi budou pracovat pouze oprávněné osoby. Nemáme možnost ani zajistit, aby informace, které poskytnete prostřednictvím Služby Webmium, nebyly zveřejněny. Neneseme žádnou odpovědnost za to, když některá třetí strana obejde nastavení ochrany osobních údajů nebo zabezpečení nástroje Webmium. Tato rizika můžete minimalizovat použitím obvyklých zabezpečovacích postupů, jako je výběr silného hesla, použití různých hesel pro různé služby nebo použití aktualizovaného antivirového programu.

Oznamte nám prosím veškeré případy narušení zabezpečení.

Je uploadovaný Obsah chráněn jako soukromý?
Každý Obsah, který uploadujete nebo vytvoříte s použitím našich Služeb a poté zveřejníte na webových stránkách, je určen pro veřejnost a je tedy veřejně dostupný.

Připomínáme, že i když nezveřejníte odkazy na tento Obsah nebo nezadáte odkazy do vyhledávače, uživatelé nebo vyhledávače mohou váš Obsah vyhledat pomocí vyhledávání dat, uhodnutím adresy, automatickým vyhledáváním stránek nebo jiným způsobem.

Jak zpracováváme údaje
‍Společnost nexum Trilog je oprávněna zpracovávat osobní údaje automatizovaně i manuálně, a to také prostřednictvím určených zpracovatelů nebo administrátorů. Osobní údaje budou zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům či zaměstnancům zpracovatele, a to pouze v míře nezbytné pro účely zpracování. Provozovatel bere na vědomí, že zprávy odesílané přes kontaktní formuláře jsou zpracovávány a uchovávány společností nexum Trilog. Tyto osobní údaje jako jméno, telefon, e-mail uvedené v těchto zprávách neslouží k dalšímu zpracování společnosti nexum.

Registrace a transfer domény
‍Společnost nexum je oprávněna předat informace třetím stranám za účelem registrace nebo transferu domény o kterou klient zažádal a potvrdil svůj zájem zaplacenou objednávkou.

E-mailové schránky
E-mailové schránky jsou pro klienta společnosti nexum zřizovány u partnera, kterému jsou za tímto účelem předávány informace. Nexum nemá přístup ke konkrétním zprávám v jednotlivých e-mailových schránkách.

Zasílání zpráv a novinek a komunikace s klientem
‍Společnost nexum je oprávněna zasílat zprávy na e-mailové adresy, které sloužily k obchodnímu styku nebo které byly dobrovolně předány ze strany Klienta. Chceme upozornit, že ze seznamu e-mailů se můžete vždy odhlásit a v případě komunikace ze strany nexumu bude docházet k individuálnímu oslovení například na základě objednaných služeb a jejich dalšího rozvoje. Dále bychom rádi informovali, že ne všechny zprávy jsou obchodními sděleními, ale slouží k informování o novinkách, změnách nebo jiných důležitých věcech souvisejícími s využíváním našich služeb. Odvolat souhlas se zasíláním novinek a dalších i obchodních sdělení můžete prostřednictvím odkazu v e-mailu nebo vyslovením takového požadavku písemně na adresu info@webmium.cz.

Jak mohu upravovat své informace?
Jakožto registrovaný Uživatel můžete kdykoliv upravovat nebo aktualizovat informace na svém osobním účtu tak, že se přihlásíte na svůj účet a (a) otevřete si pole Nastavení pro webové stránky Webmium, které jste si vytvořili, a (b) poté otevřete pole Správa profilu daných webových stránek Webmium kliknutím na odkaz Upravit profil, který se nachází na stránce Můj účet. Můžete také kdykoliv odstranit webové stránky Webmium, které jste pomocí nástroje Webmium vytvořili. Pokud chcete svůj účet Webmium zrušit, kontaktujte nás. Připomínáme, že odstraněné nebo vymazané informace mohou zůstávat určitou dobu v záložních kopiích.

Jak jsou předávány informace?
Provozovatel nebude předávat vaše identifikovatelné osobní informace jiným osobám (zpracovatelům a administrátorům), kromě zde uvedených případů týkajících se aplikací podporovaných Službou Webmium a v omezeném rozsahu i v případě, že to budeme považovat za nezbytné pro poskytování našich Služeb, pokud to bude požadováno zákonem nebo pokud k tomu dáte svůj souhlas. Můžeme například předat informace poskytovateli služeb, aby vám poskytl služby, které nabízíme. Můžeme využít třetích stran pro provádění naší podnikatelské činnosti, jako je hosting Služeb na kolokačních zařízeních pro servery, registrace názvu vaší domény, zasílání e-mailových zpráv o Webmium, poskytování e-mailových funkcí pro vaši doménu, odstraňování duplicitních informací z našich seznamů uživatelů, zpracování plateb za produkty nebo služby nebo poskytování výsledků hledání nebo odkazů (včetně sponzorovaných odkazů). V souvislosti s těmito nabídkami a úkony mohou mít naši poskytovatelé služeb po určitou dobu umožněn přístup k vašim osobním údajům.

Pokud pro zpracování osobních údajů využíváme třetích stran, pak zajišťujeme odpovídající smluvní a technická opatření pro omezení použití těchto informací pouze pro účely Služby Webmium. Můžeme uchovávat osobní informace na místech mimo přímou kontrolu Webmium (např. na serverech nebo v databázích kolokovaných u poskytovatelů hostingu). Pokud to v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů není stanoveno jinak, nebudeme předávat osobní údaje třetím stranám, pokud to podle našeho mínění nebude nezbytné: (1) pro splnění zákonných požadavků nebo vyhovění soudní obsílce, příkazu k domovní prohlídce nebo jinému právnímu úkonu, který Webmium obdrží, ať je či není reakce zákonem stanovena; (2) pro naplnění Podmínek poskytování služeb Webmium nebo ochranu našich práv; případně (3) pro zajištění bezpečnosti nebo ochrany práv veřejnosti nebo uživatelů Služeb. Webmium si vyhrazuje právo předat osobní informace svému nástupci, který získá na tyto informace nárok na základě prodeje společnosti Provozovatele nebo jejího celého majetku tomuto nástupci. Tyto informace můžeme také převést v případě rozdělení, fúze nebo likvidace společnosti.

Jakým způsobem se informuje o změně tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů?
Toto prohlášení o ochraně osobních údajů můžeme změnit podle postupů uvedených v Podmínkách poskytování služeb. Pokud to není stanoveno jinak, naše aktuální Prohlášení o ochraně osobních údajů se vztahuje na všechny informace, které máme o vás a o vašem účtu k dispozici. Pokud učiníme jakékoliv změny v našem Prohlášení o ochraně osobních údajů, uvědomíme vás o této skutečnosti zde.

Kontaktní formuláře v nástroji Webmium
‍Společnost nexum zpracovává ve smyslu, že uchovává ve své databázi zprávy z kontaktních formulářů. Ve vztahu k našim klientům a provozovatelům webů vystupuje společnost nexum jako zpracovatel těchto údajů. Společnost nexum nevyužívá tyto informace (jméno, e-mail, telefon), které jsou obsahem zprávy z kontaktního formuláře.

‍Odpovědnost za provozovatele
‍Společnost nexum nenese odpovědnost za provozovatele stránek nebo jiných služeb. Každý provozovatel je povinen spravovat a ochraňovat osobní data v rozsahu příslušných zákonů a nařízení. Provozovatel je odpovědný za implementaci jakýchkoliv měřících kódů, které nejsou vytvořeny společností nexum.

Změna Prohlášení o ochraně osobních údajů
Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů se může změnit. Přirozeně, že nijak neomezíme vaše práva bez vašeho výslovného souhlasu. Na stránkách WEBMIUM.CZ budou zveřejněny veškeré změny v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů. V případě závažných změn bude zajištěno zřetelnější oznámení (tj. prostřednictvím e-mailu uvedeného na objednávce nebo použitého při registraci). Pokud nebudete se změnami v našem Prohlášení o ochraně osobních údajů souhlasit, můžete do jednoho měsíce svůj nesouhlas vyjádřit. Po uplynutí této lhůty budou tyto změny považovány za přijaté. Své námitky předložte prostřednictvím e-mailu nebo se obraťte přímo na Provozovatele.

Informace o cookies

Zaujali jsme vás? 
Máte zájem o bližší
spolupráci?

Ozvěte se nám a vyřešíme co je potřeba

Podpora Přihlášení